TARIEVEN


KH Legal Advice hanteert verschillende tarieven, afhankelijk van de duur en de aard van de opdracht.

Vast tarief

Sommige werkzaamheden lenen zich geheel of gedeeltelijk voor een vast tarief per maand (retainer) of een vast tarief per opdracht. Een retainer is gebaseerd op het uurtarief en wordt vastgesteld aan de hand van het (te verwachten) gemiddelde aantal uren per maand. Voor cliënten is duidelijk wat de kosten zijn.

Uurtarief

Als er geen afspraken worden gemaakt, geldt het uurtarief. Het uurtarief is variabel en afhankelijk van de aard, de complexiteit en de spoedeisendheid van de werkzaamheden. Het uurtarief voor een juridisch, strategisch of beleidsmatig advies op maat ligt tussen € 140,00 (exclusief BTW) en € 200,00 (exclusief BTW).

Overige kosten

KH Legal Advice brengt geen kantoorkosten of reiskosten in rekening.