PRIVACY


KH Legal Advice gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt ten behoeve van juridische of strategische dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens worden verwerkt door KH Legal Advice. 

Naam: KH Legal Advice
Adres: Van Diemenstraat 202, 1.7, 2518 VH, Den Haag
Website: www.khla.nl
Mail: info@khla.nl
Telefoon: +31653579255
KvK-nummer: 60885904

Persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens opgeven als u zich aanmeldt via de contactformulieren op de website van KH Legal Advice. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u de website bezoekt.

Doeleinden

KH Legal Advice verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van juridische en strategische dienstverlening. Zonder verwerking van persoonsgegevens is het voor KH Legal Advice niet mogelijk juridische en strategische diensten te verlenen aan cliënten. KH Legal Advice verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • Juridische dienstverlening
  • Strategische dienstverlening
  • Het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen
  • Evaluatie van evenementen en dienstverlening
  • Voldoen aan wet-en regelgeving 

Beveiliging

KH Legal Advice beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Op de website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren. Het al dan niet toestaan van cookies kunt u wijzigen via de instellingen van uw browser.

Andere websites

De website van KH Legal Advice kan verwijzingen bevatten naar andere websites, zoals hyperlinks. KH Legal Advice is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door deze websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

Social media

De social media knoppen die op de website van KH Legal Advice zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zijn: Twitter, LinkedIn en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen privacyverklaring

KH Legal Advice kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Termijn

KH Legal Advice bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om KH Legal Advice een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u KH Legal Advice vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kan KH Legal Advice vragen dat u zich adequaat identificeert. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Klacht

Indien u daartoe aanleiding ziet, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens kunt u per e-mail richten aan: info@khla.nl.