Tarieven

Tarieven


KH Legal Advice hanteert verschillende tarieven, afhankelijk van de duur en de aard van de opdracht.

Vast tarief

Sommige werkzaamheden lenen zich geheel of gedeeltelijk voor een vast tarief per maand (retainer) of per opdracht. Een retainer wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde aantal uren per maand. Voor klanten is duidelijk wat de kosten zijn en er zijn geen onaangename verrassingen achteraf.

Uurtarief

Als er geen afspraken worden gemaakt, geldt het uurtarief. De tarieven van KH Legal Advice zijn variabel en afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de complexiteit van het vraagstuk en de spoedeisendheid. Het uurtarief voor een juridisch, strategisch of beleidsmatig advies op maat ligt tussen de EUR 135,00 (exclusief BTW) en EUR 200,00 (exclusief BTW).

KH Legal Advice brengt geen kantoorkosten of reiskosten in rekening.