ADVIES


KH Legal Advice geeft verschillende soorten advies: juridisch advies, strategisch advies en beleidsmatig advies.

Juridisch Advies

KH Legal Advice verstrekt juridische informatie aan partijen die professioneel betrokken zijn bij de uitvoering van de Alcoholwet, de Opiumwet en de Wet op de Kansspelen. Naast kennis van de huidige wet- en regelgeving heeft KH Legal Advice veel ervaring in het opstellen van wetgeving, uitvoeringsregelingen en beleidsregels. KH Legal Advice kan ook ondersteuning bieden bij het ontwerpen van initiatiefvoorstellen om bestaande wet- en regelgeving op het gebied van alcohol, drugs en (online) kansspelen aan te passen. Een dergelijk traject gaat vaak gepaard met een strategisch advies.

Strategisch Advies

KH Legal Advice heeft de nodige ervaring in het geven van concreet, helder en doelgericht strategisch advies. Deze no-nonsense aanpak zorgt snel voor het gewenste resultaat. KH Legal Advice weet wat er speelt in politiek Den Haag en hoe politieke partijen het beste kunnen worden benaderd, zodat uw standpunten worden betrokken bij de besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer.

Beleidsmatig Advies

KH Legal Advice heeft ruime ervaring in het opstellen van beleidsmatige adviezen en is in staat een situatie snel te overzien. Dit leidt tot praktisch, doelgericht, uitvoerbaar en begrijpelijk advies. Het advies van KH Legal Advice is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, zodat er altijd sprake is van “evidence based” beleid.

Effectief (lokaal) beleid rond alcohol, cannabis en drugs steunt op drie elementen, die met elkaar samenhangen:

1. Regelgeving
2. Handhaving
3. Bewustwording (educatie en voorlichting)

Samenhangend beleid is essentieel bij het voorkomen van schadelijk gebruik van genotmiddelen. Goede regelgeving is effectief, maar werkt alleen in combinatie met adequate handhaving. Dit moet worden ondersteund door educatie en voorlichting. Bewustwording zorgt namelijk voor voldoende draagvlak voor de regelgeving en de handhaving.