ADVIES


KH Legal Advice geeft verschillende soorten advies: juridisch advies, strategisch advies en beleidsmatig advies.

Juridisch Advies

KH Legal Advice verstrekt hoogwaardige juridische informatie aan partijen die professioneel betrokken zijn bij de uitvoering van de Alcoholwet, de Opiumwet, de Tabaks- en rookwarenwet en de Wet op de Kansspelen. Naast kennis van de huidige wet- en regelgeving heeft KH Legal Advice ruime ervaring in het opstellen van wetgeving, uitvoeringsregelingen en beleidsregels. KH Legal Advice biedt ondersteuning bij het ontwerpen van initiatiefvoorstellen om bestaande wet- en regelgeving op het gebied van alcohol, drugs, tabak en kansspelen aan te passen. Een dergelijk traject gaat meestal gepaard met een strategisch advies.

Strategisch Advies

KH Legal Advice heeft veel ervaring in het geven van concreet, helder en doelgericht advies. Deze no-nonsense aanpak zorgt snel voor het gewenste resultaat. Het proces kent 4 fases:

Fase 1
In deze fase worden uw wensen vertaald in concrete doelen. Wat wilt u bereiken? Welke middelen wilt u inzetten? Wanneer bent u tevreden?

Fase 2
In deze fase wordt vastgesteld op welke manier de door u gestelde doelen het beste kunnen worden bereikt. In overleg met u wordt een strategisch plan opgesteld.

Fase 3
Tijdens de uitvoering van het strategisch plan wordt u stap voor stap begeleid. Gesprekken worden voorbereid en berichten worden opgesteld. Tijdens sommige gesprekken wordt u bijgestaan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Fase 4
Als het strategisch plan is uitgevoerd, volgt een korte evaluatie. De doelstelling, het plan, de uitvoering en het uiteindelijke resultaat worden met u besproken. Daarna wordt het proces afgerond.

Beleidsmatig Advies

KH Legal Advice heeft ruime ervaring in het opstellen van beleidsmatige adviezen en is in staat een situatie snel te overzien. Dit leidt tot praktisch, doelgericht, uitvoerbaar en begrijpelijk advies. Advies van KH Legal Advice is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, zodat u altijd beschikt over een “evidence based” advies. Effectief (lokaal) beleid rond alcohol, drugs en tabak steunt op drie elementen, die met elkaar samenhangen:

1. Regelgeving
2. Handhaving
3. Bewustwording (educatie en voorlichting)

Samenhangend beleid is essentieel bij het voorkomen van schadelijk gebruik van alcohol, drugs en tabak. Goede regelgeving is effectief, maar werkt alleen als in combinatie met adequate handhaving. Dit moet worden ondersteund door educatie en voorlichting. Bewustwording zorgt namelijk voor voldoende draagvlak voor de regelgeving en de handhaving.