KH LEGAL ADVICE


KH Legal Advice is het adviesbureau van mr. Kaj Hollemans, expert op het gebied van wet- en regelgeving, strategie en beleid rond alcohol, cannabis, drugs, tabak, kansspelen en preventie. De afgelopen jaren heeft mr. Kaj Hollemans zich gespecialiseerd in onderwerpen die een raakvlak hebben met gezondheid, verslaving, preventie, leeftijdscontrole, openbare orde en veilig uitgaan. Hij heeft de nodige affiniteit met de onderwerpen alcohol, drugs, tabak, (online) gokken en preventie en hij volgt de ontwikkelingen op de voet.

De expertise van KH Legal Advice betreft met name de Alcoholwet, de Opiumwet, de Tabaks- en rookwarenwet, de Wet op de Kansspelen, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Van 2005 tot 2015 is mr. Kaj Hollemans betrokken geweest bij de totstandkoming en de uitvoering van het Nederlandse beleid rond alcohol, drugs en tabak. Als senior juridisch beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS heeft hij een bijdrage geleverd aan alle recente wijzigingen van de wet- en regelgeving.

Tegenwoordig adviseert mr. Kaj Hollemans ondernemers, instellingen voor verslavingszorg, belangenorganisaties, ngo’s, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen. Hij heeft het Vergunningenbureau opgezet, waar hij complexe vergunningaanvragen begeleidt in opdracht van ondernemers in de horecasector. Hij adviseert SPV in het kader van de basisopleiding Alcoholwet voor lokale controleurs. In 2020 heeft hij het platform DrugsDialoog gelanceerd. Hiermee wil hij de dialoog over het Nederlandse drugsbeleid bevorderen.

U kunt nu ook gebruik maken van deze specifieke kennis en expertise. Of het nu gaat om het aanvragen van een ontheffing voor de teelt van cannabis, het beantwoorden van vragen over THC, CBD of de Opiumwet, het aanvragen van een horecavergunning, het beantwoorden van vragen over de Alcoholwet, het beantwoorden van vragen over de Tabaks- en rookwarenwet, het beantwoorden van vragen over leeftijdscontrole, u bent op de juiste plaats voor hoogwaardig juridisch of strategisch advies.