KH LEGAL ADVICE


KH Legal Advice is het adviesbureau van mr. Kaj Hollemans, expert op het gebied van wet- en regelgeving, strategie en beleid rond alcohol, cannabis, drugs, (online) kansspelen en leefstijlpreventie. De afgelopen jaren heeft mr. Kaj Hollemans zich gespecialiseerd in onderwerpen die een raakvlak hebben met gezondheid, verslaving, preventie, leeftijdscontrole, openbare orde en veilig uitgaan. Hij heeft de nodige affiniteit met de onderwerpen alcohol, cannabis, drugs, (online) gokken en leefstijlpreventie en hij volgt de ontwikkelingen op de voet.

De juridische expertise van KH Legal Advice betreft met name de Alcoholwet, de Opiumwet, de Wet op de kansspelen, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet open overheid.

Van 2005 tot 2015 is mr. Kaj Hollemans betrokken geweest bij de totstandkoming en de uitvoering van het Nederlandse beleid rond alcohol, drugs en tabak. Als senior juridisch beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS heeft hij een bijdrage geleverd aan recente wijzigingen van de wet- en regelgeving.

Tegenwoordig adviseert mr. Kaj Hollemans ondernemers, belangenorganisaties, instellingen voor verslavingszorg, ministeries, zelfstandige bestuursorganen en gemeenten. Hij adviseert SPV in het kader van de basisopleiding Alcoholwet voor lokale controleurs. Ook is hij betrokken als adviseur bij de landelijke campagne normaal over drugs. Hiermee wil hij de dialoog over het Nederlandse drugsbeleid bevorderen.

In 2024 is zijn boek over de Alcoholwetgeving (tekst en uitleg) uitgekomen. Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor alles wat te maken heeft met de Alcoholwet, het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling. Naast een uitleg van alle wetsartikelen wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de wet- en regelgeving over alcohol, de doelstellingen van het alcoholbeleid en de gezondheidseffecten van de stof alcohol. Ook bevat het boek een handig overzicht van alle belangenorganisaties in Nederland en van de recente ontwikkelingen rond het alcoholbeleid. Het boek onderscheidt zich in de markt doordat bij de uitleg van elk wetsartikel de vindplaats van de bijbehorende toelichting is vermeld. Voor juristen, vergunningverleners, beleidsmedewerkers, (aankomende) toezichthouders en alle andere professionals bij gemeenten, de NVWA, de landelijke overheid of andere organisaties is dit boek een essentieel hulpmiddel om hun juridische kennis over de Alcoholwet te verbreden en te verdiepen.

U kunt nu ook gebruik maken van deze specifieke kennis en expertise. Of het nu gaat om het aanvragen van een ontheffing voor de teelt van cannabis, het beantwoorden van vragen over leefstijlpreventie, leeftijdscontrole, de Alcoholwet, de Opiumwet of de Wet op de kansspelen, u bent op de juiste plaats voor juridisch of strategisch advies over deze onderwerpen.

VERKIEZINGEN 2023


Op deze pagina staat een overzicht van de standpunten van de meest relevante politieke partijen op het gebied van leefstijlpreventie (alcohol en tabak), drugs en gokken voor de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023.